Kontakti

  • Tālrunis: (+371) 654 22680
  • Adrese: Malu ielā 2a, Daugavpils, LV-5401, Latvija
  • PVN. Nr.: LV41503003194
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām